Zastupstva i distribucija

Distribuciju proizvoda koje zastupamo obavljamo na području Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine.

U svrhu proširenja distribucije zastupanih proizvoda koristimo vlastita vozila za distribuciju ali i usluge drugih pružatelja logističkih usluga na tržištima.

Vrlo rado prihvaćamo prijedloge i sugestije za nove načine i unapređenje distribucije proizvoda i nova zastupsta.

Vaše prijedloge i poslovne ponude slobodno nam uputite putem e-mail kontakta